Биоторът е органичен продукт с високо съдържание на макро- и микро- елементи, хуминови киселини и  витамини
Той е незаменим в цветарството, разсадопроизводството, зеленчукопроизвоството, лозорството и овощарството, житни и царвечни култури, слънчоглед, етеричномасленни култури и др...
Той е с тъмно кафяв  цвят и без мирис.
 • Мощен био стимулатор за всички видове растения.
 • Предпазва растенията от  болести и сечене.
 • Задържа влага на растенията.
 • Повишава добивите с 20%.
 • Плодовете узряват с 10-20 дни по-рано.
 • Увеличава качеството и количеството на  плодовете.
 • Обеззаразява почвата като увеличава нейното плодородие.
 • Осигурява мощно развитие на  всички видове цветя.
 • Намалява необходимоста от използването на пестициди.
 • Предпазва почвата от ерозията.
    ПРИЛОЖЕНИЕ:
          ЦВЕТЯ
В саксии: При засаждане в саксията се смесва 1-на част БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) и 3-ри части пръст. Подхранват се всеки 2-3 месеца, като 30-50 ml /в зависимост от големината на саксията/ БИОТОР(ХУМУС) се смесват с горния слой почва.
На открито: При засаждане се слагат в гнездото или лехата по 50 ml - 100 ml /растение, покрива се с почва и се оросява. Подхранва се при нужда: добавят се 100 ml /растение.
          РАЗСАД
Третираните с БИОТОР (хумус) семена се засаждат в почвени смески със следното съдържание: 1:4 или - почва 85% об., БИОТОР (хумус) 15% об.( за по-малък разсад по-малко биотор); 1:3 или почва 50% об., БИОТОР (хумус) 15% об.,перлит 35% об.;
          ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, ЧУШКИ И ДРУГИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
При отглеждане на открито: препоръчително локално внасяне: Биоторът се внася на дъното на предварително оформени бразди с дълбочина 6-8 см. На високата равна леха, в която се присаждат растенията, при следните норми:
   
 •       за домати - 100 ml /растение или 390 литра/дка;
   
 •       за чушки - 50 ml /растение или 390 литра/дка;
  
 •       за краставици - 200 ml /растение или 480 литра/дка;
Или средно от 300 - 500л. БИОТОР на 1 дка. взависимост от нуждите на почвата и растението.
   
При отглеждане в оранжерии – смески със състав:
   
 •       торфен субстрат 55% обемно, агроперлит 30% об., БИОТОР (ХУМУС) 15% об.;
   
 •       почва 50% обемно, перлит 35% об., БИОТОР (ХУМУС) 15% об.;
          ЯГОДИ
Подготовка на почвата: след оран и разбиване на буците БИОТОРА се внася равномерно чрез сеялка за торове или ръчно в оптимална доза 300-350 литра/дка.Желателно е последващо оросяване.
Припосадъчно внасяне: по 200-250 ml БИОТОР (ХУМУС) на линеен метър.
Подхранване: по време на вегетацията се подхранва 2-3 пъти с разхвърляне по повърхността и оросяване.
          КАРТОФИ
Садене : 100 - 150 ml БИОТОР (ХУМУС) на растение се слагат в гнездото. След засаждането се покрива с почва. Подхранва се при нужда: добавят се 100 ml /растение.
          ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА, ЛОЗЯ, ХРАСТИ, РОЗИ
Садене: в ямата се внасят 2-4 литра БИОТОР (ХУМУС) на дръвче;1-2 литра на храст или роза;0.5–1 литра на лозова пръчка.
Подхранване: през пролетта и есента се поръсва над кореновата система 1-3 литра БИОТОР (ХУМУС) на дръвче;0.5-1.5 литра на лоза, храст, роза. След това се смесва с почвата.
          ТРЕВНИ ПЛОЩИ
Сеене:150-200 ml БИОТОР (ХУМУС) на кв.м. се посипват върху площта за сеене, смесва се с горния слой и се поставят семената. Подхранване: посипват се 50 - 150 ml на кв.м. ( след косене) и се полива обилно.
          РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ
Поставя се 3 литра БИОТОР на кв.м. и се смесва с 10 сантиметровия повърхностен слой на почвата.
 
Това е естествен и сигурен  продукт, който гарантира качество без плевели!
Да изберем този природен продукт, означава да изберем качество, сигурност и здраве!
Fertilizer from Red californian worm
В компоста има хиляди живи микроорганизми (бактерии и гъби), които са отговорни за разлагане на органични отпадъци, докато той се преобразува в органичен материал, който е богат на хранителни вещества.  Тези хранителни вещества се абсорбират от растенията, с помощта на почвената влага.
Хранителните вещества съдържащи се  в нашия биотор- компост са балансирани  за разлика от други видове източници, необходими за създаването на компост. Проучванията, опитите и нашите наблюдения  показват, че растенията имат  голяма полза от използването на БИОТОР.
Милиони микроорганизми , които се съдържат в БИОТОРА  помагат на растенията да усвояват хранителните вещества и в същото време действат като естествен "враг" на вредителите  и болестите, което способства от намаляване на необходимостта от използване на пестициди.
Най-хубавото е, че БИОТОРЪТ  е естествен, органичен  и икономически изгоден продукт.
БИОТОРА  може да се използва по време на  всички фази на раззвитие.
Всяка партида Биотор произведен от нас е придружена с Анализно свидетлство от Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)  към Дирекция в Национална служба за растителна защита (НСРЗ) към Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП).
Предупреждения и инструкции:
Нашите продукти не  са токсични за растенията, човека  и  животите, но ние препоръчваме да използвате предпазни средства като очила, маски, ръкавици, за да се  предотвратят възможни алергични реакции.  Ако се погълне, да  се вземе много вода и да се  предизвика повръщане. Отидете на лекар.
б и о т о р
Опаковките могат да бъдат различни, в зависимост от нуждите на клиента  -  1L,  5L, 10L, 30L, 50L  и др.
б и о т о р
б и о т о р
Биотор /Лумбрикал/ хумус   -  универсален за всички видове растения 
цветя, зеленчуци, овошки, лозя, разсади, технически култури  и др.
        НАЧАЛО                      ПРОДУКТИ                     СЕРТИФИКАТИ                КОНТАКТИ
Биоторове от червен калифорнийски червей
        НАЧАЛО                      ПРОДУКТИ                     СЕРТИФИКАТИ                КОНТАКТИ
Web design: express design
2010г.  Всички права запазени.
     Онлайн
магазин
Online shops
Поръчай тук!